NEUROSCOPE

Tértechnológiás növénykezelés
Tértechnológiás növénykezelés

Feladat az volt, hogy egy olyan stabil erőtér jöjjön létre, amely az adott területen termesztett növényeknek, élő szervezeteknek, korunk technológiai lehetőségeit figyelembe véve az optimális feltételeket biztosítja. Egy speciálisan kialakított kristály és plazmamag segítségével egy információgenerátort és egy információkondenzátort vagyunk képesek ötvözni. A készülék egy frekvencia modulációs panel, mely az információhordozó programok befogadására épített kristályos magokat is hordozzák, illetve több dimenzióban is fejtenek ki hatást. Ami ebben az esetben érdekes lehet, az az, hogy ebben az esetben a plazma a frekvencia moduláció alapja, s a feszített kristályok erősítenek egy többsíkú ingerület átvitelt.

“Növények esetében ezzel az erőtérrel kezelt területen, fajta specifikusan állíthatóan (programozhatóan), adott növény energetikai erőterét támogatjuk. Ennek hatására maga a növény optimálisabban fejlődik, maximálisan tudja nyújtani azokat a mutatókat, amivel genetikailag rendelkezik, illetve szélsőséges körülményekre is ellenállóbb lesz. Az eddigi kísérletek, (csíráztatási, szabadföldi, kertészeti) igazolják a kutatás irányának helyességét, gyakorlati hasznát. Továbbá megemlíteném, hogy ha a ilyen módszerrel kezelt vizet is alkalmazunk kiegészítve az alapkoncepciót, még érdekesebb eredmények születnek és születhetnek. A gerjesztés atomok szintjén, az elektronok pályamódosításával történik. Az így kialakult egységes gerjesztés, önrendeződési folyamatot indít el. Ez teszi lehetővé, hogy a vízmolekulák egységes távolságra kerüljenek egymástól. A vízben és térben tárolt energia, ha energetikailag alacsonyabb szintű közegbe kerül, képes energiakvantumok leadására. Az energiakvantumok a sejtek életképességét, anyagcseréjét pozitív irányba befolyásolják. Ezen kutatások alapján már gyomtalanítási kísérleteket is végeztünk nagyüzemi körülmények között (60 Ha), mely kecsegtető eredményeket hozott. A speciális kristályokon és rezonátorokon alapuló tértechnológiai növénykezelő berendezés hatásfoka tovább javítható, ha a kimeneti teljesítményt erősítjük. Erre több módszer is ismeretes (további speciális kristályok használata, mágneses berendezések, és plazma alapú berendezések) A legoptimálisabban kivitelezhető, és legfejlettebb stádiumban lévő berendezés a plazma kisülést használó berendezés.”

Nagy Zoltán

Ez az alábbi részekből áll:
– tápegység
– nagyfrekvenciás generátor
– plazma cső (vákuumcső) és a hozzá tartozó rezonátor kamra
– segéd berendezések további rezgések bevitelére (mikrokontroller alapú jelgenerátor) A berendezés üzemeltetése megoldható a 230V-os hálózatból is, de terepen megoldható a napelemes táplálás is.

Fogyasztása 50..100W közé esik.

Kisebb teljesítményű berendezést is lehet építeni, de ez esetben a besugárzott terület csökkenésével lehet számolni. De ezekről és a jelenlegi tesztekről a készültségi fokokról bővebben a későbbiek folyamán lesz szó, amikor az aktualizálódási folyamatok beérnek.

Roskó Farkas

Ez egy új cikk

Természetesen bármiben megakadtok, jelezzétek!  :-) yes wink enlightened


 

Miniatűr plazma generátor

A Plazma Generátor által előállított elektromágneses jellegű modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége, közvetlenül tud hatni a sejtekre, illetve kórokozókra,  segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)

Charon Education Center A III. Évezred Szakkarája

A Charon Intézetnél az oktatási rendszer alapját az előző fejezetben felvázolt hét szinten áthaladó tudatosság-centrikus tematika jelenti. Egyéb rövidebb képzéseinkben ennek részelemei korlátozott mértékben hozzáférhetőek, a teljes, mindent átölelő tananyagot, a speciális eszközparkkal kiegészítve azonban a terveink szerint bentlakásos jelleggel működő Education Centerünkben kaphatják majd meg az érdeklődők.

Tértechnológiás növénykezelés

Feladat az volt, hogy egy olyan stabil erőtér jöjjön létre, amely az adott területen termesztett növényeknek, élő szervezeteknek, korunk technológiai lehetőségeit figyelembe véve az optimális feltételeket biztosítja. Egy speciálisan kialakított kristály és plazmamag segítségével egy információgenerátort és egy információkondenzátort vagyunk képesek ötvözni. A készülék egy frekvencia modulációs panel, mely az információhordozó programok befogadására épített kristályos magokat is hordozzák,...

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

Eszközeink

Eszközeink

Képzés

Képzés

Készülékeink

Készülékeink

Non-invaziv technológia

Non-invaziv technológia

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

KUTATÁS és FEJLESZTÉS

A technológia, az ember és a mindennapok...

INTÉZETI PROJEKTEK

NIKOLA TESLA

A történelmi Magyarország területén született, a világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója! Az első szabadenergia-felhasználású autó megalkotója...

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÁRAMTERMELŐ

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek.

Részletesebben

EEG, EKG FEJLESZTÉSEINK

A projekt célja egy olyan Biofeedback /EEG, EKG stb./ diagnosztikai készülék elkészítése, amely lehetővé teszi – többek között – az agyhullámok, a szív és a szervezetünk vizsgálatát.

Részletesebben

PARTNEREINK PROJEKTJEI

ENVIENTA

AZ ENVIENTA A KÖZELJÖVŐ ALTERNATÍV ÉLETFELFOGÁSÁT TÜKRÖZI. A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁK ÉS A SZABAD MEGOSZTÁS ÖTVÖZÉSÉVEL ELJUTHATUNK EGY VALÓBAN FENNTARTHATÓ VILÁGBA.

ENVIENTA HONLAP

LdreaM

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek. Ennek megismertetése is célunk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy kísérletek segítségével ismerjék meg a résztvevők a nap-, szél-, vagy akár a vízenergia hasznosságát, működését.

LdreaM HONLAP

ROBOKALAND

A Technológiai ismeretek mellett fontosnak tartjuk az öko-tudatos életmódot és a környezetvédelmet, amelyre szintén ösztönözzük a gyermekeket. Foglalkozásai során olyan berendezéseket építünk a gyermekekkel, amelyek szemléltetik az ipar és megújuló energiák működését, játékos feladatok segítségével.

ROBOKALAND HONLAP
Méréstechnológia

FIZIKAI SÍK

FIZIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

MENTÁL SÍK

MENTÁL SÍK

ÉLETÜNK KÉPEKBEN

ELÉRHETŐSÉGEINK