NEUROSCOPE

Charon Education Center A III. Évezred Szakkarája
Charon Education Center A III. Évezred Szakkarája

A Charon Intézetnél az oktatási rendszer alapját az előző fejezetben felvázolt hét szinten áthaladó tudatosság-centrikus tematika jelenti. Egyéb rövidebb képzéseinkben ennek részelemei korlátozott mértékben hozzáférhetőek, a teljes, mindent átölelő tananyagot, a speciális eszközparkkal kiegészítve azonban a terveink szerint bentlakásos jelleggel működő Education Centerünkben kaphatják majd meg az érdeklődők.
Az Education Center koncepciója szerint a nagyvárosok zajától távol, természetes környezetben létrehozott kupolás épületkomplexumként valósul meg. A mindennapok nyüzsgésétől elszigetelt helyszín kiemelt fontossággal bír, ugyanis tanulóinknak a lehető legnagyobb nyugalomban lényegesen könnyebb a városokban tapasztaltaktól eltérő rezgéseket biztosítani, mivel ezek a megfelelő rezgések fundamentális alapjait jelentik az elsajátítandó tananyagnak is.
Hogy konkrétabban megértsük ennek a komplexumnak a működési mechanizmusát, vizsgáljuk meg egy másik korszakban, hasonló elvek alapján létrehozott spirituális épületrendszert, az Egyiptomban található szakkarai piramist.
Jelenlegi tudomásunk szerint a Szakkarában található lépcsőzetes piramis volt az első olyan központ, ahol a tervezők minden körülményt úgy igyekeztek kialakítani, hogy az elősegítse a magasabb dimenziókkal történő kommunikációt, ezáltal növelve a hallgatók szellemi fejlődésének intenzitását. Elkészítésének alapelve az Imhotep által felvázolt Univerzium 3. Törvényén nyugszik, mely szerint a világunkat képező anyagi és nem anyagi dolgok is folyamatosan mozognak, azaz mindennek önálló rezgése van. Ezek a rezgések frekvencia – azonossággal bírnak, melyek a mai tudományos elvárásoknak megfelelően kimutathatóak, például az Intézet által fejlesztett, In-Situ névre keresztelt készülékkel. Ez a törvény is meghatározza a különböző rezgésszinten létező energiafajták típusait: elektromos, kémiai, mágneses, gravitációs, illetve a tachion, amely a fénynél is gyorsabban terjedő energia. – A mai tudománynak a fénynél gyorsabban terjedő energia lehetségességét csak a közelmúltban sikerült bebizonyítani a CERN kutatási központban, ahol többek között részecskegyorsítással, mint tudományos fejlesztéssel kísérleteznek.
Wictor Charon az anyag felépítését négy síkra, rendszerre osztotta fel, ezek az átmeneti formák említése nélkül a következőek: atom rendszer (fizikai sík); elektron-rendszer (éteri sík); pszichon-rendszer (asztrálsík); ideon-rendszer (mentálsík).
Több ezer évvel ezelőtt Egyiptom építészei a mai szemlélődő számára már-már felfoghatatlanul hatalmas tudással rendelkeztek. A piramist tulajdonképpen gigászi kvantumgépezetnek tervezték meg – álló energiaoszlopokat hoztak létre, melyekkel szabályozhatóan megnövelték a résztvevők rezgési frekvenciáját. Ez a mechanizmus többek között megnövelte a képzésen résztvevők mentális erejét, és segített megőrizni testi-lelki-szellemi egyensúlyukat. A hallgatók képessé váltak arra, hogy tudatukat az idő fölé helyezzék, személyesen tapasztalják meg a különböző frekvenciák alaptörvényeit, és felsőbb síkokról származó tudást szerezzenek. Megfelelő felkészüléssel, speciális technikákkal, meditációs gyakorlatokkal megtanulták, hogyan lehetséges a súrlódásmentes övezet megvalósítása a mindennapokban, így a piramisban megtapasztalt emelkedett rezgésszint állandóvá vált.
Az egyiptomi tanítások szerint, a valóságot együttesen alkotó dimenziók között állandó kapcsolat van, és a fizikai sík megfelelő elemzése által közelebb kerülhetünk a hagyományos módokon nem érzékelhető valóságokhoz. Azok a tanítványok, akik magasabb szintre jutottak, visszajöttek, hogy alacsonyabb szinten lévő társaikat segítsék abban, hogyan keredkedjenek felül az EGO-n, s hogyan érzékeljék a magasabb rezgésű frekvenciákat.
A szakkarai kvantumgépezet felépítése, az akkori lehetőségeket figyelembe véve egyaránt óriási áldozatokat kívánt időben, munkaerőben, és anyagi forrásokban is, azonban a társadalmi haszna felbecsülhetetlen volt. Nem túlzás azt állítani, hogy rengeteg szempontból a mai kor társadalma is hasonló szükségletekkel bír. Szakembereink, vezetőink jellemzően ma nem rendelkeznek azzal a szemlélettel, amely tudásuknak azt a fajta felhasználását eredményezi, ami jócskán túlmutat az egyszerűen megfogalmazható szubjektív egyéni érdekeken. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy abban a látásmódban szenvedünk hiányt, amely alapján következtethető, megjósolható lenne döntéseink, cselekedeteink több síkon kifejtett hatása. Így ezen információk hiányában a legfontosabb döntéseink is tulajdonképpen felelőtlenül születnek meg.
A szakkarai piramis tehát elsősorban nem turisztikai látványosság, hanem egy olyan technológia ezidáig még alulértékelt példája, amelynek a mai kor igényeire lefordított variánsára jelenleg nagy szüksége van az emberiségnek, hiszen célja a tanulók spirituális tökéletesedésének hatékony segítése. Szakkarában a hang és az elektromágneses mezők összehangolt hatásával értek el ebben óriási eredményeket, a Charon Education Center az egyiptomiak által megálmodott technológiát fejleszti tovább a mai technika vívmányaival kiegészítve, ezáltal hatásfokban talán még nagyszerű elődeit is felülmúló kombinációt hozva létre. Erre adunk egy gyakorlati példát következő fejezetünkben.

Ez egy új cikk

Természetesen bármiben megakadtok, jelezzétek!  :-) yes wink enlightened


 

Miniatűr plazma generátor

A Plazma Generátor által előállított elektromágneses jellegű modulált sugárzásnak korlátlan az áthatolóképessége, közvetlenül tud hatni a sejtekre, illetve kórokozókra,  segítségével át lehet vinni egy – a célzott közegre jellemző – modulációt (frekvenciát)

Charon Education Center A III. Évezred Szakkarája

A Charon Intézetnél az oktatási rendszer alapját az előző fejezetben felvázolt hét szinten áthaladó tudatosság-centrikus tematika jelenti. Egyéb rövidebb képzéseinkben ennek részelemei korlátozott mértékben hozzáférhetőek, a teljes, mindent átölelő tananyagot, a speciális eszközparkkal kiegészítve azonban a terveink szerint bentlakásos jelleggel működő Education Centerünkben kaphatják majd meg az érdeklődők.

Tértechnológiás növénykezelés

Feladat az volt, hogy egy olyan stabil erőtér jöjjön létre, amely az adott területen termesztett növényeknek, élő szervezeteknek, korunk technológiai lehetőségeit figyelembe véve az optimális feltételeket biztosítja. Egy speciálisan kialakított kristály és plazmamag segítségével egy információgenerátort és egy információkondenzátort vagyunk képesek ötvözni. A készülék egy frekvencia modulációs panel, mely az információhordozó programok befogadására épített kristályos magokat is hordozzák,...

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

Eszközeink

Eszközeink

Képzés

Képzés

Készülékeink

Készülékeink

Non-invaziv technológia

Non-invaziv technológia

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

KUTATÁS és FEJLESZTÉS

A technológia, az ember és a mindennapok...

INTÉZETI PROJEKTEK

NIKOLA TESLA

A történelmi Magyarország területén született, a világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója! Az első szabadenergia-felhasználású autó megalkotója...

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÁRAMTERMELŐ

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek.

Részletesebben

EEG, EKG FEJLESZTÉSEINK

A projekt célja egy olyan Biofeedback /EEG, EKG stb./ diagnosztikai készülék elkészítése, amely lehetővé teszi – többek között – az agyhullámok, a szív és a szervezetünk vizsgálatát.

Részletesebben

PARTNEREINK PROJEKTJEI

ENVIENTA

AZ ENVIENTA A KÖZELJÖVŐ ALTERNATÍV ÉLETFELFOGÁSÁT TÜKRÖZI. A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁK ÉS A SZABAD MEGOSZTÁS ÖTVÖZÉSÉVEL ELJUTHATUNK EGY VALÓBAN FENNTARTHATÓ VILÁGBA.

ENVIENTA HONLAP

LdreaM

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek. Ennek megismertetése is célunk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy kísérletek segítségével ismerjék meg a résztvevők a nap-, szél-, vagy akár a vízenergia hasznosságát, működését.

LdreaM HONLAP

ROBOKALAND

A Technológiai ismeretek mellett fontosnak tartjuk az öko-tudatos életmódot és a környezetvédelmet, amelyre szintén ösztönözzük a gyermekeket. Foglalkozásai során olyan berendezéseket építünk a gyermekekkel, amelyek szemléltetik az ipar és megújuló energiák működését, játékos feladatok segítségével.

ROBOKALAND HONLAP
Méréstechnológia

FIZIKAI SÍK

FIZIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

MENTÁL SÍK

MENTÁL SÍK

ÉLETÜNK KÉPEKBEN

ELÉRHETŐSÉGEINK