NEUROSCOPE

Rólunk

Célunk az, hogy azokat az eddig homályos területeket, melyek a sokszor félreértelmezett dimenziók, vagy a spiritualitás, a tudomány értelmezési rendszerei, a vallás és tudat jelentenek, – megvilágítsuk, illetve ennek kutatásban részt vegyünk. Ehhez teremtünk olyan eszközöket, melyek egy racionális agy számára felfogható módon segít a tájékozódásban olyan területeken, ahol javallot tisztába lenni a játékszabályokkal, működési mechanizmusokkal.

Fontosnak tartjuk, hogy Önmagunk számára tapasztalható módon kapjunk képet a valóságról. A méréstechnikában és speciális „rezonanciák” előállításában, nem találtunk olyan eszközt, amely komplex módon elő tudja idézni ellenőrzött módon élményeinket, tapasztalásainkat. Segíteni, koordinálni tudja tudatunkat, illetve arról folyamatosan akár, azonnali képet, visszatükrözést tudjon adni objektív módon és a polgári alkalmazásban is elérhetővé váljon.
Barátainkkal közösen álmodva született meg az évek alatt például a Neuroscope, a Charon Stabilizátor és a szívünk többi csücske.

Kutatási metódusaink magukba foglalják a klasszikus tudományos elemeket, ismeret-elméleti meggondolásokat, és kísérletekkel, mérésekkel alátámasztott kutatásokat.

Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi technológiai szint (2017) már lehetővé teszi az alkalmazások kiteljesedését.

Ennek egyik leggyorsabban fejlődő területe például az IoT (internet of things)

Ez azt jelenti, hogy a kihívást már nem maga a technológia jelenti, hanem ezek integrálása egy – az ember által is használható – rendszerbe.

Csak hogy néhány népszerű területet említsünk:  Tanuló-rendszerek, Big Data, ön-vezető járművek, interaktív házak, épületautomatizálás,  interaktív tér, VR és Augmented Reality (virtuális valóság),

Informatikával támogatott mezőgazdaság, orvoslás, fiziológia, nanotechnológia (‘intelligens” anyagok)  hogy tényleg csak a legismertebbeket említsük.

Neuroscope projektünkkel a határokat feszegetjük. A tudományágakon is túllépve, illetve azokat szintetizálva vizsgáljuk az emberi agy működési mechanizmusait, a tudat lehetséges síkjait.

– Miért is gondolhatjuk, hogy erre szükség van?

Elektromágneses rezgésekre, frekvenciákra épülő világunk, egy exponenciálisan gyorsuló fejlődési szakaszba érkezett, Elkerülhetetlen, hogy a Rendszert, és annak viselkedését ne tekintsük át, tudatosan, – kialakítva egy, egységes képet.

Intézetünk öt fő területet céloz meg;

Elsősorban ezekkel a témakörökkel foglalkozunk, integrálva, megvizsgálva azokat az alternatív kutatásokat is, melyeknél az effektusok  mérésekkel tudományosan visszaigazolhatók. Ezért nevezhetnénk magunkat határtudományos kutatóknak.

Történetünk

Anno felvetült, az addig elméletben meglévő ismeretek gyakorlati visszaigazolásának igénye. Ehhez technológiai és informatikai háttér is kellett.

 

 

Megjelenéseink

Blogunk – http://charoninstitute.wordpress.com

Itt elsősorban teoretikus jellegű cikkeink találhatóak,

 


Köszönet

Az első prototípust Törőcsik László hozta létre a szoftvert pedig Lovas László fejlesztette.

Ebben a folyamatban kulcsszerepe volt Nagy Magdolnának

Köszönet és hála korszakalkotó munkájukért

És Azoknak is, Akik szeretetükkel befektetett energiájukkal, fókuszált figyelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt résztvehessünk tudatunk kibontakoztatásában.

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

Eszközeink

Eszközeink

Képzés

Képzés

Készülékeink

Készülékeink

Non-invaziv technológia

Non-invaziv technológia

A gyakorlatok által megtapasztalt érzetek, állapotok, élmények beazonosíthatóvá válnak, gyakorlás útján visszaidézhetőek és tudatosíthatóak, így érve el egy egyensúlyi jelenlétet, kiegyensúlyozott életet. Ez a szemléletmód a már meglévő jelenségeket, összefüggéseket új nézőpontból világítja meg a tudomány segítségével. A megszokottól eltérő módon, mégis –komplex - fiziológiai, pszichés és mentális diagnosztika felállításával. Az energia nem hit kérdése. Használata tanulható, fejleszthető. Tudat-kutatás, stressz-kezelés, betegfelügyelet, orvosi távdiagnosztika, játékvezérlés, tréningek

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

KUTATÁS és FEJLESZTÉS

A technológia, az ember és a mindennapok...

INTÉZETI PROJEKTEK

NIKOLA TESLA

A történelmi Magyarország területén született, a világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója! Az első szabadenergia-felhasználású autó megalkotója...

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÁRAMTERMELŐ

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek.

Részletesebben

EEG, EKG FEJLESZTÉSEINK

A projekt célja egy olyan Biofeedback /EEG, EKG stb./ diagnosztikai készülék elkészítése, amely lehetővé teszi – többek között – az agyhullámok, a szív és a szervezetünk vizsgálatát.

Részletesebben

PARTNEREINK PROJEKTJEI

ENVIENTA

AZ ENVIENTA A KÖZELJÖVŐ ALTERNATÍV ÉLETFELFOGÁSÁT TÜKRÖZI. A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁK ÉS A SZABAD MEGOSZTÁS ÖTVÖZÉSÉVEL ELJUTHATUNK EGY VALÓBAN FENNTARTHATÓ VILÁGBA.

ENVIENTA HONLAP

LdreaM

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek. Ennek megismertetése is célunk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy kísérletek segítségével ismerjék meg a résztvevők a nap-, szél-, vagy akár a vízenergia hasznosságát, működését.

LdreaM HONLAP

ROBOKALAND

A Technológiai ismeretek mellett fontosnak tartjuk az öko-tudatos életmódot és a környezetvédelmet, amelyre szintén ösztönözzük a gyermekeket. Foglalkozásai során olyan berendezéseket építünk a gyermekekkel, amelyek szemléltetik az ipar és megújuló energiák működését, játékos feladatok segítségével.

ROBOKALAND HONLAP
Méréstechnológia

FIZIKAI SÍK

FIZIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

PSZICHIKAI SÍK

MENTÁL SÍK

MENTÁL SÍK

ÉLETÜNK KÉPEKBEN

ELÉRHETŐSÉGEINK